Vsi prispevki, ki jih je objavil/a ksssg

Nov odbor / Neuer Vorstand 2018

Bei der Vollversammlung des Klubs slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz am 15.03.2018 fand die Wahl eines neuen Vorstands statt. / Na občnem zboru 15.03.2018 je Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu dobil nov odbor!

Odbor / Vorstand 2018/19
Predsednik/Obmann: Aljaž Pestotnik Robič
Podpredsednik/Obmann-Stellvertreter: Simon Pasterk
Podpredsednica/Ovmann-Stellvertreterin: Tjaša Srnko
Tajnica/Schriftführerin: Adrijana Cuderman
Namestnica tajnice/Schriftführerin-Stellvertreterin: Natalja Sadolschek
Blagajničarka/Kassiererin: Teresa Haab
Namestnik blagajničarke/Kassiererin-Stellvertreter: Roman Andreas Cvelf
Razširjeni odbor: Ana Moschitz, Philip Rogi, Helena Reichmann, Jera Jagodic, Lisa Mikl, Maja Kolter, Monika Wutte, Pia Blažej, Jurij Gregorc

Slovenski dnevi / Slowenische Tage 2017

Tradicionalni festival Slovenski dnevi – višek klubskega delovanja – bodo letos potekali od 18. do 20. oktobra! Prisrčno vabljeni!

Vom 18. bis 20. Oktober finden im Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz die traditionellen Slowenischen Tage statt. Recht herzlich eingeladen!

Program(m):

Sreda / Mittwoch – 18.10.
(https://www.facebook.com/events/483530645353746/)

18.00 – Delavnica lovilcev sanj / Traumfänger-Workshop: vodja delavnice Stela nas bo letos naučila, kako narediti svoj lasten lovilec sanj. Prijave niso potrebne!
Die Workshop-Leiterin Stela wird uns heuer beibringen, eigene Traumfänger zu kreieren. Voranmeldung ist nicht notwendig.

20.00 – Zbor KSŠŠG in Razstava / Chor KSŠŠG und Ausstellung: Pia Blažej nam bo letos predstavila svoje stvaritve, cel večer pa bo potekala tudi degustacija vina in sira.
Pia Blažej wird uns heuer ihre Werke vorstellen. Außerdem findet den ganzen Abend über eine Wein- und Käseverkostung statt.

21.00 – Stand-up: Aleš in Sašo: prvi večer se bo zaključil s smehom (verjetno). V smeh nas bo spravljal komedijanski duet Sašo in Aleš.
Für eine lustige Abrundung des ersten Tages werden das Comedy-Duo Aleš und Sašo sorgen.

Četrtek / Donnerstag – 19.10.
(https://www.facebook.com/events/300284440452847/)

20.00 – Branje / Lesung: Jani Oswald bo v četrtek častni gost. Pesnik, ki je v literarnem prostoru najboj znan zaradi svojih pesniških eksperimentov in zvočnih iger, nas bo zagotovo navdušil s svojo poezijo.
Am Donnerstag heißt unser Ehrengast Jani Oswald. Der im Literatturraum vor allem für seine dichterischen Experimente und Klangspiele bekannte Dichter wird uns mit seiner Poesie begeistern.

21.00 – Konczert: po pesniškem delu večera, bo glasbeni del večera pričel štajerski band Lighting Hill. Njim bo sledila skupina, ki skoraj ne potrebuje uvoda, saj je bila že večkrat v klubu in sicer Coffeeshock Company! Večer bomo zagotovo zapustili navdušeni …
Auf den Poesiepart folgt der Musikpart, der von der steierischen Band Lighting Hill eingeleitet wird. Darauffolgend ein paar äußerst bekannte Gesichter im KSŠŠG: Coffeshock Company!

Petek / Freitag – 20.10.
(https://www.facebook.com/events/507592929576269/)

20.00 – Konczert: Kot je že tradicija, se bodo Slovenski dnevi glasbeno zaključili. Najprej nas bodo očarala Dekleta Smrtnik, za njimi pa bo nastopil prav tako očarljiv in težko pričakovan Adi Smolar.
Traditionellerweise folgt zum Abschluss der Slowenischen Tage noch ein Konzert mit hochkarätiger Besetzung: Zuerst werden uns die Cousinen Smrtnik verzaubern, darauf folgt der Auftritt des legendären Adi Smolar.

Vabljeni! / Herzlichst eingeladen!

Slovenski dnevi 2016 / Slowenische Tage 2016

Od 19. do 21. oktobra so v Klubu slovenskih študentk in študentov v Gradcu potekali tradicionalni Slovenski dnevi. V sredo, 19.10., je potekala delavnica usnjenih izdelkov pod vodstvom Simona Urbana. Nato je sledila razstava umetnice Christine Greimel, ki jo je odprl klubski zbor pod vodstvom Christiana Laußeggerja. Za konec nas je obiskala improvizacijska skupina KUD Kiks, ki nas je nasmejala do solz.

Četrtek se je začel z literarno-glasbenim performansom dueta Poetronic, temu pa je sledil koncert skupine Bališ.

Petek je bil najbolj glasbeno obarvan, saj sta nas obiskali skupini delta concept in graška skupina Josefine.

 

Von 19.10. bis 21.10 hat unser traditionelles Festival Slowenische Tage stattgefunden. Am Mittwoch (19.10.) begann unsere Workshop, wo uns der junge Kärntner Slowene Simon Urban in die Kunst der Lederverarbeitung eingeführt hat. Dem Workshop folgte eine Ausstellung von Fotografien der Künstlerin Christina Greimel. Die Ausstellung eröffnete der Klubchor unter Leitung Christian Laußeggers. Für ein humorvollen Ausklang des Abends sorgte die Improvisations-Gruppe KUD Kiks.

Am nächsten Tag sorgte der mehrprachige Duett Poetronic für einen poetisch-musikalischen Einstieg. Dem literatur-musikalischen Performance folgte ein Konzert der kärntner-slowenische Band Bališ.

Am Freitag finden zwei Konzerte statt. Und zwar besuchte uns zuerst delta concept aus Wien. Für die musikalische Highlight sorgte die Grazer Band Josefine.

Fotografije najdete na naši Facebook strani / Die Fotos können Sie auf unsere Facebook-Seite anschauen

Izredni občni zbor – Außerordentliche Hauptversammlung

Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu prav prisrčno vabi na izredni občni zbor, ki bo 12.03.2015 ob 20:00 v prostorih KSŠŠG, v Mondscheingasse 9.

Dnevni red:
– Pozdrav
– Izvolitev predsednice/predsednika in zapisnice/zapisnika občnega zbora
– Poročilo predsednice
– Poročilo preglednikov
– Razprava o delovanju
– Razrešnica odbora
– Volitev novega odbora
– Nagovor predsednice/predsednika
– Razno

Na letnem občnem zboru oz. na volitvah novega odbora lahko glasuje vsak član KSŠŠG, torej vsak, ki plača članarino za študijsko leto 2014/15 (€15,- ali že vnaprej s položnico, ki jo dobite v klubu oz. po pošti, ali na samem občnem zboru).
Veselimo se vaše udeležbe!
________________________________________________________________________________

Der Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz lädt herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 12.03.2015 um 20:00 in den Klubräumlichkeiten, Mondscheingasse 9 stattfinden wird.

Tagesordnung:
– Begrüßung
– Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Hauptversammlung
– Bericht der Obfrau
– Bericht der Rechnungsprüfer/innen
– Diskussion über die Tätigkeit
– Entlastung des Vorstandes
– Wahl des neuen Vorstandes
– Ansprache der Obfrau/des Obmanns
– Allfälliges

Bei der Jahreshauptversammlung, bzw. der Wahl des neuen Vorstandes hat jedes Mitglied des KSŠŠG Stimmrecht, also jeder, der den Mitgliedsbeitrag für das Studienjahr 2014/15 entrichtet (€15,- im Vorhinein per Erlagschein, erhältlich im Klub oder per Post, oder direkt bei der Hauptversammlung).
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

izredni občni zbor 2015 fertig