Izredni občni zbor – Außerordentliche Hauptversammlung

Klub slovenskih študentk in študentov v Gradcu prav prisrčno vabi na izredni občni zbor, ki bo 12.03.2015 ob 20:00 v prostorih KSŠŠG, v Mondscheingasse 9.

Dnevni red:
– Pozdrav
– Izvolitev predsednice/predsednika in zapisnice/zapisnika občnega zbora
– Poročilo predsednice
– Poročilo preglednikov
– Razprava o delovanju
– Razrešnica odbora
– Volitev novega odbora
– Nagovor predsednice/predsednika
– Razno

Na letnem občnem zboru oz. na volitvah novega odbora lahko glasuje vsak član KSŠŠG, torej vsak, ki plača članarino za študijsko leto 2014/15 (€15,- ali že vnaprej s položnico, ki jo dobite v klubu oz. po pošti, ali na samem občnem zboru).
Veselimo se vaše udeležbe!
________________________________________________________________________________

Der Klub slowenischer Studentinnen und Studenten in Graz lädt herzlich zur ordentlichen Hauptversammlung ein, die am 12.03.2015 um 20:00 in den Klubräumlichkeiten, Mondscheingasse 9 stattfinden wird.

Tagesordnung:
– Begrüßung
– Wahl des Vorsitzenden und des Schriftführers der Hauptversammlung
– Bericht der Obfrau
– Bericht der Rechnungsprüfer/innen
– Diskussion über die Tätigkeit
– Entlastung des Vorstandes
– Wahl des neuen Vorstandes
– Ansprache der Obfrau/des Obmanns
– Allfälliges

Bei der Jahreshauptversammlung, bzw. der Wahl des neuen Vorstandes hat jedes Mitglied des KSŠŠG Stimmrecht, also jeder, der den Mitgliedsbeitrag für das Studienjahr 2014/15 entrichtet (€15,- im Vorhinein per Erlagschein, erhältlich im Klub oder per Post, oder direkt bei der Hauptversammlung).
Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

izredni občni zbor 2015 fertig