Lutke Mladje – KDZ: Sončni bogovi (Lutkovni kabaret)

Igrajo:
Ana Grilc
Tamina Katz
Barbara Rutar
Elena Rutar
Lara Rutar
Irina Sadnikar
Meta Vouk
Lea Vouk

Režija:
Richard Grilc, Natalija Hartmann, Mira Stadler

Kdo nas vodi, kdo za nas hodi,
kdo nas vara, kdo za nas čara,
kdo postavlja visli, kdo za nas misli.
Bogovi živijo, če nas ulovijo.
Srce nam podrejo, nam dušo požrejo.