Nov odbor KSŠŠG

Predsednica: Marcella Slugovc-Sternad
Podpredsednika: Toni Smrtnik, Christian Laußegger
Tajnica: Agnes Körbler
Namestnica tajnice: Victoria Meklin
Blagajničarka: Anna Polzer
Namestnik blagajničarke: Christian Urak
Razširjen odbor: Anja Markitz, Simone Haschej, Miriam Smolnik, Tanja Herk, Nina Bučovnik, Silvana Gotthard, Roman Roblek, Damijan Smrečnik, Igor Kreutz, Miro Wakounig, Luka Janežič