Občni zbor 2013

Nov odbor KSŠŠG:
Predsednik: Maksi Gallob
Podpredsednik: Stefan Igor Kreutz
Tajnica: Petra Zdouc
Namestnica tajnice: Anna Polzer
Blagajnik: Christian Urak
Namestnik blagajnika: Matej Trampusch
Razširjen odbor: Roman Roblek, Philip Ladinig, Christian Laußegger, Miro Wakounig, Luka Janežič, Simon Ošlak, Matija Wutti, Damijan Smrečnik, Dejan Verdel, Tanja Čertov
Preglednika računov: Sebastian Walcher, Irmi Paulitsch

Zborovodja: Christian Laußegger