Predstavitev knjige: Daniel Wutti

Naslov knjige strnjuje osrednje vidike Wuttijevega dela o travmatizaciji več generacij zaradi nacionalsocializma. Ob primeru treh generacij treh koroškoslovenskih družin raziskuje avtor, kako se travme posredujejo naslednjim generacijam. V intervjujih s prizadetimi, ki jih je Wutti opravil natančno in občutljivo, ponazarja Wutti, kako nacionalsocialistično preganjanje vpliva na življenje družin vse do današnjih dni.

Odvisno od publike bo branje v slovenščini ali dvojezično.
Buchpräsentation: Daniel Wutti – Drei Familien, drei Generationen